Voorwaarden

Groentenuitoss.nl heeft deze website zorgvuldig samengesteld. Wij staan echter niet in voor de juistheid, volledigheid en de actualiteit van de informatie. De gebruiker dient er rekening mee te houden dat de informatie regelmatig wordt gemuteerd.

De gebruiker van de informatie is geheel zelf verantwoordelijk voor handelen op basis van de op of via de website beschikbare informatie. Groentenuitoss.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade op welke wijze ook ontstaan, als gevolg van gebruik van op de site beschikbare informatie (waaronder links naar sites van derden) of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn of niet – behoorlijk – functioneren van de website.

Privacy

De online dienst die Groentenuitoss.nl aanbiedt, verwerkt persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens verwerken wij zorgvuldig en veilig. We houden ons aan de eisen die de huidige privacywet stelt. In deze verklaring leggen we uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en wat wij er mee doen. 

Algemeen 
Deze privacy verklaring is van toepassing op de website van Groentenuitoss.nl, gevestigd Galliershof 30 5349 BV te Oss, ingeschreven onder KvK-nummer 77423518. 

Persoonsgegevens

De online besteldienst van Groentenuitoss.nl maakt gebruik van persoonsgegevens. Groentenuitoss.nl vraagt bij het aanvragen van een bestelaccount om de volgende algemene persoonsgegevens: naam, contactpersoon, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum en bankgegevens. Ook uw bestelhistorie zien wij als persoonlijke informatie die wij opslaan.

Logfiles

Alle servers van Groentenuitoss.nl houden logfiles bij. Hierin staan IP-adressen. Groentenuitoss.nl gebruikt de gegevens in de logfiles om problemen te traceren en voor optimalisatie van het dataverkeer.

Doel van verwerking

Groentenuitoss.nl verwerkt en gebruikt de verstrekte persoonsgegevens om een overeenkomst uit te kunnen voeren. Concreet: voor het kunnen produceren, afleveren en factureren van uw bestelling. Groentenuitoss.nl gebruikt deze informatie ook om met u in contact te kunnen komen over uw bestellingen of om u te informeren over onze dienstverlening. Uw bestelhistorie slaan wij op om te voldoen aan wettelijke administratieve verplichtingen en voor analyse doeleinden. 

Cookies

Groentenuitoss.nl maakt gebruik van Google Analytics. Zo kan Groentenuitoss.nl analyseren hoe bezoekers de website gebruiken. Groentenuitoss.nl heeft ingesteld dat het IP adres van de bezoeker geanonimiseerd wordt. Groentenuitoss.nl heeft echter geen volledige controle op wat Google met de cookies doet. Voor meer informatie over Google en hoe zij met cookies omgaan, zie hiervoor de privacyverklaring van Google. 

Informatie aan derden

Als u gebruik maakt van de online besteldienst van Groentenuitoss.nl, kunnen persoonlijke gegevens benaderbaar zijn door een aan Groentenuitoss.nl verbonden dienstverlener, bijvoorbeeld een extern gehoste website. Deze dienstverleners zijn niet gerechtigd om uw gegevens voor enig ander doel te gebruiken dan het mogelijk maken van uw elektronische bestelling. Groentenuitoss.nl zal nooit informatie actief aanbieden aan derde partijen. We behandelen uw gegevens altijd met uiterste zorg. In de volgende uitzonderlijke gevallen echter kan Groentenuitoss.nl uw gegevens met derden delen: 
– Als Groentenuitoss.nl wettelijk of door een rechtbank daartoe wordt verplicht. 
–  Als er een dusdanige betalingsachterstand is ontstaan dat Groentenuitoss.nl zich genoodzaakt ziet een vordering uit handen te geven aan een incassobureau. 

Websites van derden

Websites van derden die door middel van links met de website of diensten van Groentenuitoss.nl verbonden zijn, vallen niet binnen deze privacyverklaring. 

Bewaartermijn

De bestelhistorie van onze zakenpartners wordt 7 jaar bewaard. Na het verstrijken van deze periode worden de gegevens in de eerstvolgende maand januari verwijderd. Persoonlijke gegevens worden na de laatste levering nog 2 jaar bewaard. In de eerstvolgende maand januari worden de volgende gegevens verwijderd: contactpersoon, e-mailadres, telefoonnummer en bankgegevens. Zijn er nog onbetaalde rekeningen dan wordt deze termijn verlengd tot het moment dat alle rekeningen zijn voldaan. 

Beveiliging

Persoonsgegevens en bestelhistorie zijn opgeslagen op onze eigen server in Nederland. Deze server is naar de huidige stand van techniek beveiligd tegen onrechtmatig binnendringen. Uw gegevens kunt u inzien bij aanvraag via het contactformulier.